Nowy Zarząd GEMME został wybrany w Barcelonie podczas Zgromadzenia Ogólnego 2022

Ponad 70 członków Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji spotkało się 11 czerwca w Barcelonie na Walnym Zgromadzeniu, które odbywa się co dwa lata.

Oprócz podsumowania działań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 24 miesięcy przez Stowarzyszenie, dokonano wyboru władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Mamy przyjemność przedstawić nowych członków Zarządu wybranych w Barcelonie:
• Prezes : Rosalía Fernández (Hiszpania)
• Wiceprezesi: Avi Schneebalg (Belgia), Eric van Engelen (Holandia), Monika Włodarczyk (Polska) i Ugo Ferruta (Włochy)
• Sekretararz Generalny: Anne Gogora (Francja) i Asystent Sekretarza Generalnego: Laura van der Krogt (Holandia)
• Skarbnik: Jacques Vernochet (Francja) i zastępca Skarbnika: Carme Guil (Hiszpania)
• Członek doradczy: Paul Gilligan (Irlandia)
• członkowie Stowarzyszenia wybrani do innych konkretnych zadań: Mary Rose Gearty (Irlandia), Konstanze Thau (Austria), Monica Velletti (Włochy), Camilla Hölzer (Niemcy) i Michèle Weil (Francja)
Béatrice Brenneur (Francja) pozostaje honorowym Prezesem Stowarzyszenia.

Oprócz członków wybieranych w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie co dwa lata, w Zarządzie zasiadają również przedstawiciele mianowani przez sekcje krajowe po jednym z każdej sekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *