Pierwsze stacjonarne Walne Zgromadzenie członków polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME połączone ze szkoleniem dla członków sekcji.

W dniu 7 grudnia 2023 r. odbyło się w Warszawie pierwsze stacjonarne Walne Zgromadzenie
członków polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME
pod hasłem: „Quo vadis GEMME?”. Poprzedzone ono zostało szkoleniem dla członków
sekcji w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie na temat konwersji postępowania sądowego na arbitraż
i zastosowaniu art. 1161 par. 1 (1) k.p.c.

Opowiedzieli nam o tym kolejno:
– sędzia dr Tomasz Kałużny, członek GEMME „Mediacja, negocjacja, koncyliacja
i arbitraż – metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów”
– Agnieszka Durlik, Dyrektor Generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie, „Postępowanie przed sądami powszechnymi a postępowanie
arbitrażowe – różnice i podobieństwa. Fakty i mity o arbitrażu”
– Agnieszka Grabowska-Łysyszyn „Postępowanie przed sądami powszechnymi a
postępowanie arbitrażowe – różnice i podobieństwa. Fakty i mity o arbitrażu”

A 8 grudnia 2023 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie miało miejsce praktyczne
szkolenie dla członków polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz
Mediacji GEMME, w trakcie którego poruszane były następujące tematy:
– Posiedzenie przygotowawcze – burza mózgów
moderacja: sędzia Martyna Płóciennik, sędzia Agnieszka Owczarewicz
– Jak skutecznie koncyliować i kierować strony do mediacji?
moderacja: stypendyści Weinstein International Foundation: sędzia dr Monika Włodarczyk,
sędzia Piotr Marciniak oraz mediator adw. Katarzyna Przyłuska Ciszewska.