Informacja prawna, cookies i polityka prywatności

Podstawowe informacje i dane identyfikacyjne.
W celu spełnienia wymogów prawnych zgodnie z obowiązującym Prawem Europejskimi nazwa domeny www.gemmeeurope.org to EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW NA RZECZ MEDIACJI (GEMME), z siedzibą w 5,
Quai de l’Horloge, 75001 Paryż (Francja) oraz RNA W75116477. GEMME jest stowarzyszeniem interesu publicznego, podlegającym prawu francuskiemu z 1 lipca 1901 roku. Kontakt adres e-mail: contact@gemmeeurope.org

Odpowiedzialność. Każda osoba wchodząca na stronę www.gemmeeurope.org przyjmuje rolę «użytkownika», akceptując tym samym korzystanie z plików cookie, które zostaną szczegółowo opisane w dalszej części oraz zobowiązuje się do przestrzegania i wypełniania przedstawionych w dalszej kolejności dyspozycji, jak również wszelkich innych obowiązujących rozporządzeń przepisów prawnych.

Linki. GEMME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich, w tym linki do www.gemmeeurope.org. Podobnie nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość stron internetowych dostępnych za pośrednictwem linków zawartych na www.gemmeeurope.org. Linki do stron internetowych osób trzecich zawarte na www.gemmeeurope.org mają charakter czysto informacyjny i w żadnym wypadku nie powinny być rozumiane jako polecenie.

Własność intelektualna. Teksty, obrazy i grafiki na stronie www.gemmeeurope.org są własnością GEMME lub posiadają pewne zastrzeżone prawa autorskie na podstawie licencji Creative Commons CCO.

Wykorzystanie treści. GEMME udziela użytkownikom www.gemmeeurope.org licencję na kopiowanie i redystrybucję treści tej strony, z obowiązkiem uznania autorstwa zgodnie z warunkami określonymi w Creative Commons Recognition 3.0

Stosowanie plików cookies. Serwis www.gemmeeurope.org może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer do urządzenia uzyskującego dostęp do serwisu, w celu zagwarantowania jego poprawnej funkcjonalności i wizualizacji oraz zbierania określonych informacji analitycznych. Są to wyłącznie pliki używane przez platformy WordPress(https://wordpress.org/about/privacy/cookies/)iGoogleAnalytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). Ta strona nie używa żadnych innych plików cookie.

Polityka ochrony danych i prywatności. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (RODO), użytkownicy www.gemmeeurope.org są informowani, że strona nie zbiera żadnych danych osobowych bez ich wiedzy. Dane, które są dobrowolnie udostępnione w celu otrzymania informacji, będą traktowane poufnie oraz będą wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie. Z tego względu dane te nie będą przekazywane, udostępniane, transferowane ani sprzedawane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo. Zgodnie z RODO użytkownik może w każdej chwili skorzystać ze prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu. Aby ułatwić korzystanie z tych praw, w każdym komunikacie będą zamieszczane odpowiednie linki. Użytkownik może również poprosić o anulowanie, wysyłając wiadomość e-mail z tematem„ ANULOWANIE” na adres contact@gemmeeurope.org.

Hosting danych. Ze względów technicznych i jakości usług strona www.gemmeeurope.org jest hostowana na serwerach IONOS (Madryt, Hiszpania / https://www.ionos.es/). Z tych samych powodów dostarczanie informacji będzie odbywać się za pośrednictwem Mailchimp (znak towarowy Rocket Science Group w USA / https://mailchimp.com/legal/).

Obowiązujące prawo i jurysdykcja. Wszelkie ewentualne spory lub pytania związane z www.gemmeeurope.org będą rozwiązywane zgodnie z przepisami obowią