Bezpłatne szkolenie dla sędziów z mediacji z elementami mindfulness

Najlepszą pracą na świecie jest jednanie ludzi” - A. de Saint- Exupery

organizowane przez polską fundację ProMediation&ProWellness we współpracy z polską sekcją Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME oraz amerykańską fundacją Weinstein International Foundation

Kiedy?
od 5 października 2022 roku (środa od godz. 15:00) do 7 października 2022 roku (piątek do godz. 15:00)

Gdzie?
Fabryka Wełny Hotel & Spa w Pabianicach, 11 km od Łodzi, w samym centrum Polski

Kryteria naboru:
W szkoleniu może uczestniczyć 46 sędziów (po jednym z okręgu danego Sądu Okręgowego),
którzy w latach 2020-2021 skierowali najwięcej spraw do mediacji
(dane należy wpisać w formularzu rejestracyjnym z kontrolki mediacji z systemu informatycznego),
przy czym odpowiednio z wydziałów: cywilnego nie więcej niż 13 sędziów, rodzinnego nie więcej niż 11 sędziów, gospodarczego/upadłościowego nie więcej niż 11 sędziów, pracy nie więcej niż 11 sędziów.

Warunki uczestnictwa:

 • Sędzia biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zaprezentować na szkoleniu statystyki
  dotyczące mediacji za okres 1.01.2020 – 30.09.2022 z sądu, w którym orzeka;
 • Sędzia biorący udział w szkoleniu zobowiązany jest zorganizować w terminie sześciu miesięcy od dnia powrotu ze szkolenia, spotkanie w sądzie, w którym orzeka dla minimum dziesięciu sędziów (chyba, że w danym sądzie orzeka mniejsza liczba sędziów), na którym przedstawi narzędzia, z którymi zapoznał się w trakcie szkolenia;
 • Szkolenie, materiały, zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadania, lunche, kolacje i przerwy kawowe) są bezpłatne dla uczestników.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z programem szkolenia z mediacji dla sędziów „Mediation Awareness Programme for Judges ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation” opracowanym przez Komisję na Rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości CEPEJ wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Sędziów na rzecz Mediacji GEMME.
 • Szkolenie będzie obejmowało elementy mindfulness (praktyki uważności) mające na celu zmniejszenie stresu, redukcję napięcia oraz zapewnienie lepszej koncentracji i organizacji pracy – na wzór szkolenia Mindfulness for Judges organizowanym co roku przez The National Judicial College w Reno (USA).
 • Szkolenie przyczyni się do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów, stworzenia grupy sędziów, którzy staną się lokalnymi liderami mediacji wśród sędziów.

ZAPISY do dnia 15 maja 2022 r.
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów naboru a nie kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w szkoleniu otrzymają potwierdzenie do dnia 15 czerwca 2022 r.
Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat.
UWAGA! Planowana jest kolejna edycja szkolenia w 2023 roku, a zatem zachęcamy do kierowania jak największej liczby spraw do mediacji przez cały 2022 rok, co w przypadku niezakwalifikowania do 1. edycji szkolenia, zwiększy szanse na udział w 2. edycji szkolenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: polska@gemmeeurope.org

ZAPISZ SIĘ

  Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na rzecz Mediacji GEMME z siedzibą w 5, Quai de l’Horloge, 75001 Paryż (Francja). GEMME jest stowarzyszeniem interesu publicznego, podlegającym prawu francuskiemu z 1 lipca 1901 roku. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres siedziby wskazany powyżej lub mailowo na adres e-mail: contact@gemmeeurope.org. Państwa dane będą przetwarzane w celu weryfikacji i oceny zgłoszenia do udziału w szkoleniu dla sędziów z mediacji, a w przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu – w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej udziału w szkoleniu, a także w celu wykonania obowiązków określonych prawem związanych z organizacją szkolenia, bieżącej korespondencji, administracyjnych celach wewnętrznych, archiwizacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mogą się Państwo zapoznać w Klauzuli informacyjnej (Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij na poniższy przycisk).


  captcha

  2 thoughts on “Bezpłatne szkolenie dla sędziów z mediacji z elementami mindfulness

  1. Szanowni Państwo,
   liczba skierowanych spraw do mediacji jest ograniczona. Wynika to z dużej skuteczności posiedzeń przygotowawczych, które kończę zawarciem przez strony ugody sadowej. Udział w szkoleniu pozwoli mi, mam nadzieję, na poszerzenie kompetencji mediacyjnych, ewentualnie korektę ewentualnych błędów w komunikacji ze stronami.

  2. Pragnę dodać, że niezależnie od spraw, które w prowadzonych przeze mnie postępowaniach skierowałam do mediacji – sama z powodzeniem doprowadzam do mediowania stron i zawierania przez strony ugód przed sądem – na sali rozpraw. W związku z powyższym chciałabym skorzystać z proponowanego przez Państwa szkolenia i zgłębić posiadane umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Mam nadzieję do miłego zobaczenia 🙂

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *