GEMME POLSKA

Polska Sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME powstała
w październiku 2016 roku. Obecnie posiada ponad 20 członków.
Wspólnie z ponad 20 innymi sekcjami lokalnymi, stanowi Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na rzecz Mediacji, będące pozarządową organizacją posiadającą aktualnie status obserwatora w Radzie Europy.

Celem tej organizacji jest promowanie mediacji wśród osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, w szczególności wśród sędziów.

Celami GEMME są:

Promowanie stowarzyszenia sędziów zaangażowanych we wspieranie mediacji w celu wzmocnienia i doskonalenia praktyki mediacji.

 

Promowanie wymiany informacji dotyczących praktyki i doświadczenia w zakresie mediacji, koncyliacji oraz wszystkich innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 

Przyczynienie się do rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez branie udziału w konferencjach, salonach mediacji oraz spotkaniach mających na celu promocję mediacji w środowisku prawniczym oraz wśród obywateli, a także branie udziału w określaniu kierunków szkolenia dla współpracujących mediatorów.

 

Wykorzystanie wszelkich środków w celu wspomagania sędziów w ich indywidualnych działaniach wspierających mediację oraz do zachęcania do szkoleń w zakresie efektywnej praktyki mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

PRZEWODNICZĄCA

Założycielką i przewodniczącą polskiej sekcji lokalnej jest sędzia dr Monika Włodarczyk.

ANONIMOWA ANKIETA DOTYCZĄCA MEDIACJI
W POSTĘPOWANIACH CYWILNYH I GOSPODARCZYCH

Jako sekcja polska Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME zachęcamy uczestników mediacji (strony postępowań sądowych i pełnomocników procesowych), aby podzielili się swoimi doświadczeniami poprzez wypełnienie ankiety, do której link znajduje się poniżej. Doświadczenia amerykańskie i holenderskie pokazują, że dzięki ewaluacji i badaniom, państwa te zwiększyły zastosowanie mediacji. Poprzez udział w ankiecie aktywnie przyczynią się Państwo do wymiany informacji dotyczących praktyk i doświadczeń w zakresie mediacji oraz jej wzmocnienia i poprawy, a w rezultacie do jej rozwoju w Polsce. Celem naszej ankiety jest poznanie czynników, które sprzyjają zawarciu ugody w mediacji, ale również poznanie powodów dlaczego do niej nie dochodzi. Wyniki będą publikowane na naszej stronie internetowej w miarę napływu ankiet i upływu czasu. Zależy nam, aby przy zachowaniu ciągłości i zwiększania się liczby wypełnionych ankiet analizować je i razem z Państwem obserwować zmiany, aby mogły się przyczyniać do lepszego poznania warunków sprzyjających i niesprzyjających zawarciu ugody w mediacji. Chcemy m.in. w ten sposób promować i rozwijać mediację, dlatego zachęcamy wszystkich do rzetelnego wypełnienia ankiety, czemu sprzyja jej anonimowość. Dzięki temu wiedza w ten sposób uzyskana będzie służyła tym, którzy będą korzystać z mediacji, ale również samym mediatorom, którzy będą ją prowadzić.

KONTAKT

kontakt@polska.gemmeeurope.org

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO POLSKIEJ SEKCJI LOKALNEJ EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW NA RZECZ MEDIACJI?

Sędziowie, inne osoby związane z wymiarem sprawiedliwości, a także prawnicy i mediatorzy mogą zostać członkami faktycznymi lub honorowymi stowarzyszenia.

Przez kliknięcie przycisku POTWIERDŹ I WYŚLIJ zgadzasz się na warunki naszej polityki prywatności.

(dostępny w języku angielskim i francuskim)