GEMME POLSKA

Polska Sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME powstała
w październiku 2016 roku. Obecnie posiada ponad 50 członków.
Wspólnie z ponad 20 innymi sekcjami lokalnymi, stanowi Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na rzecz Mediacji, będące pozarządową organizacją posiadającą aktualnie status obserwatora w Radzie Europy.

Celem tej organizacji jest promowanie mediacji wśród osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, w szczególności wśród sędziów.

Celami GEMME są:

Promowanie stowarzyszenia sędziów zaangażowanych we wspieranie mediacji w celu wzmocnienia i doskonalenia praktyki mediacji.

 

Promowanie wymiany informacji dotyczących praktyki i doświadczenia w zakresie mediacji, koncyliacji oraz wszystkich innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 

Przyczynienie się do rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez branie udziału w konferencjach, salonach mediacji oraz spotkaniach mających na celu promocję mediacji w środowisku prawniczym oraz wśród obywateli, a także branie udziału w określaniu kierunków szkolenia dla współpracujących mediatorów.

 

Wykorzystanie wszelkich środków w celu wspomagania sędziów w ich indywidualnych działaniach wspierających mediację oraz do zachęcania do szkoleń w zakresie efektywnej praktyki mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

PRZEWODNICZĄCA

Założycielką i przewodniczącą polskiej sekcji do października 2022 roku była sędzia dr Monika Włodarczyk.
Obecnie przewodniczącą jest sędzia Agnieszka Owczarewicz.

KONTAKT

kontakt@polska.gemmeeurope.org

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO POLSKIEJ SEKCJI LOKALNEJ EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW NA RZECZ MEDIACJI?

Sędziowie i inne osoby związane z wymiarem sprawiedliwości, mogą zostać członkami stowarzyszenia, po uzyskaniu trzech rekomendacji od aktualnych członków stowarzyszenia.

Przez kliknięcie przycisku POTWIERDŹ I WYŚLIJ zgadzasz się na warunki naszej polityki prywatności.

(dostępny w języku angielskim i francuskim)