Sekcja polska GEMME wyróżniona nagrodą „Ambasador Mediacji”

!!WDZIĘCZNI i ZASZCZYCENI!!
Polska sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME EUROPE laureatem prestiżowej nagrody „Ambasador Mediacji” przyznanej przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Założycielką polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz mediacji GEMME i przewodniczącą do października 2022 roku była sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie dr Monika Włodarczyk. W 2022 roku sędzia Monika Włodarczyk została wybrana na 2 letnią kadencję wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME – EUROPE, a w 2024 r. została wybrana ponownie na kolejną 2 letnią kadencję. Kontakt: polska@gemmeeurope.org. Od 2022 roku przewodniczącą polskiej sekcji stowarzyszenia jest sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Agnieszka Owczarewicz. Kontakt: kontakt@polska.gemmeeurope.org. Sekcja polska liczy obecnie ponad 50 członków pełnych pasji, aktywnie zaangażowanych w różne projekty mediacyjne.

Nasza prężnie rozwijająca się sekcja zawdzięcza swój sukces właśnie poświęceniu, zaangażowaniu, pomysłom i wzajemnej inspiracji jej członków.

### Nasze kluczowe projekty:
1. **Sędziowie dla sędziów o mediacji**: Inicjatywa pro bono, w ramach której członkowie GEMME szkolą sędziów w sądach z niską liczbą skierowań do mediacji.
2. **Zestaw narzędzi dla sędziego pomocnych przy skierowaniu do mediacji**: Dokumenty dla sędziów, w tym diagnoza sprawy do mediacji, listy do stron i pełnomocników procesowych dotyczące mediacji oraz monologi mediacyjne na sali sądowej.
3. **Szkolenie z Koncyliacji i Mediacji z elementami Mindfulness dla Sędziów z Polski i Ukrainy**: Dwie udane edycje, trzecia planowana na grudzień, współorganizowane z Fundacją ProMediation & ProWellness Katarzyny Przyłuskiej i Weinstein International Foundation
4. **Konferencje/webinaria mediacyjne i koncyliacyjne**: Liczne wydarzenia mające na celu wspieranie systemu ADR
w sądach
5. **Projekt Koncyliacja**: Szczegóły wkrótce!
6. **Projekt edukacyjny**: Lekcje pro bono na temat mediacji w szkołach na podstawie autorskich scenariuszy.

Wyrazy uznania i wdzięczności dla sędziego z Belgii, byłego wiceprezesa GEMME EUROPE Aviego Schneebalg za inspirację
i wsparcie w powstaniu naszej sekcji!