Piąte spotkanie w ramach cyklu „Sędziowie Sędziom o Mediacji”

21 marca 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie w ramach projektu „sędziowie sędziom o mediacji”. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o statystykach i skuteczności mediacji, sposobach kierowania spraw do mediacji, posiedzeniach przygotowawczych, technikach koncyliacyjnych i wielu innych zagadnieniach związanych z ugodowym rozwiązywaniem sporów. Prowadzący i uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami, doświadczeniami i dobrymi praktykami. Spotkanie poprowadzili członkowie stowarzyszenia GEMME: sędzia Katarzyna Milewska, sędzia Agata Gawłowska-Sobusiak oraz sędzia Jarosław Kolenda.