Szkolenie w Młynie Jacka

Członkowie polskiej sekcji GEMME oraz wykładowcy na szkoleniu w Młynie Jacka

W dniach 1-4 października 2023 r. w Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach k. Wadowic   odbyła się 2 edycja szkolenia dla sędziów z koncyliacji i mediacji z elementami mindfulness, której organizatorami byli: polska sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME, polska fundacja ProMediation&ProWellness Foundation z siedzibą w Suwałkach oraz amerykańska fundacja Weinstein International Foundation z siedzibą w San Francisco zajmująca się promocją mediacji na świecie. 

Znakomite opinie i komentarze po 1 edycji szkolenia zaowocowały dużym zainteresowaniem i długą listą rezerwową, tym bardziej, że 2 edycja szkolenia została zaplanowana jako międzynarodowy projekt z osobistym udziałem znamienitych gości i wykładowców- sędziów i mediatorów z USA, Belgii, Chorwacji i Ukrainy, co stanowiło ogromną wartość dodaną- poprzez możliwość obcowania ze światowymi autorytetami w dziedzinie mediacji. 

W szkoleniu wzięło udział 46 sędziów z całej Polski i 16 sędziów z Ukrainy- liderów mediacji wśród sędziów. Tegoroczne szkolenie stanowiło wyraz solidarności polskich sędziów z ukraińskimi, pozwoliło na wzajemną integrację oraz wymianę doświadczeń. Wszystkich uczestników łączyła promocja idei mediacji i dążenie do jej rozwoju. 

Szkolenie było prowadzone zgodnie z programem szkolenia z mediacji dla sędziów „Mediation Awareness Programme for Judges ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation” opracowanym przez Komisję na Rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości CEPEJ wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Sędziów na rzecz Mediacji GEMME.

Wśród wykładowców szkolenia byli: „guru mediacji”- sędzia w stanie spoczynku Daniel Weinstein- założyciel fundacji Weinstein International Foundation, jeden z czołowych mediatorów w Stanach Zjednoczonych, uznawany na arenie międzynarodowej za jednego z głównych mediatorów wielostronnych sporów handlowych, w tym międzynarodowych, laureat nagrody International Advocate for Peace Award 2014 i nagrody Peacemaker Award. To on w porywający sposób, także z ogromną dawką humoru przedstawiał uczestnikom zagadnienia „Jak mediacja może usprawnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zredukować zaległości w sądach? Czynniki, które wpłynęły na rozwój mediacji w USA”, jak również przedstawiał dobre praktyki w koncyliacji i kierowania spraw do mediacji, a przede wszystkim dzielił się swoim bogatym doświadczeniem. Te zagadnienia, a także dotyczące sztuki uważności i pracy z ciałem przedstawiała Rebecca Westerfield – sędzia w stanie spoczynku, uznana mediator wielu skomplikowanych sporów w Stanach Zjednoczonych, arbiter w JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services) od 1992 roku, jedna z jego członków założycieli, laureatka licznych nagród i wyróżnień. O roli mediacji w tworzeniu świata XXI i ludzkiej potrzebie prawdy i piękna mówił David L. Carden – ambasador w stanie spoczynku, pierwszy ambasador USA przy Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) jako przedstawiciel administracji Baracka Obamy, wyróżniony nagrodą Superior Honor Award.  Z kolei Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME z siedzibą w Paryżu Avi Schneebalg, w latach 2011 – 2022 sędzia cywilny w sądzie w Brukseli, wcześniej adwokat, jeden z pionierów w Europie w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości z mediacji i innych sposobów rozwiązywania sporów, wykładowca- w sposób bardzo ciekawy i z dużym poczuciem humoru przedstawił uczestnikom jak przekonywać prawników i strony postępowań sądowych do zawierania ugód na sali rozpraw i do mediacji. Towarzyszył mu w tym temacie Evgeni Georgiev- sędzia cywilny Sądu Miejskiego w Sofii w Bułgarii, który zainicjował i rozwinął Program Mediacji w sądach pierwszej instancji w Sofii. O zaletach koncyliacji i mediacji dla sędziów i wymiaru sprawiedliwości mówił sędzia Srđan Šimac, Ph.D., były prezes Wysokiego Sądu Handlowego Republiki Chorwacji, Prezes Chorwackiego Stowarzyszenia Mediacji, pionier mediacji wśród twórców programu mediacji sądowej, trener mediacji, wykładowca i promotor mediacji. Techniki negocjacyjne i mediacyjne przydatne w pracy sędziego przedstawiali goście z USA, a także mediator Galyna Yeromenko, PhD, założycielka Ukraińskiego Centrum Mediacji, pierwsza Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów (Ukraina) oraz Katarzyna Przyłuska – Ciszewska – mediator, adwokat, certyfikowany nauczyciel uważności dla prawników, Prezes europejskiego oddziału organizacji Mindfulness in Law Society oraz członek Zarządu Głównego Mindfulness in Law Society, założycielka i prezes Fundacji ProMediation&ProWelleness Foundation, która również prowadziła zajęcia z technik uważności oraz jogi. Wśród wykładowców były również sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Agnieszka Owczarewicz- przewodnicząca polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME, propagatorka alternatywnych metody rozwiązywania sporów, prowadząca warsztaty dotyczące mediacji na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uczelnię Łazarskiego oraz sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie Monika Włodarczyk- doktor nauk prawnych, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME z siedzibą w Paryżu, założycielka polskiej sekcji lokalnej stowarzyszenia i jej przewodnicząca w latach 2016-2022, stypendystka amerykańskiej fundacji The Weinstein International Foundation, które kontynuowały tematykę koncyliacji i kierowania spraw do mediacji – dobrych praktyk i wymiany doświadczeń. 

Jak przedstawiono powyżej wśród wielu zagadnień programu szkolenia, sędziowie wzięli także udział w zajęciach mindfulness – sztuki uważności i pracy z ciałem jako metody redukcji stresu i zwiększenia satysfakcji zawodowej sędziego, ponieważ szkolenie obejmowało elementy na wzór szkolenia Mindfulness for Judges organizowanego co roku przez The National Judicial College w Reno (USA).

Tematykę wykładów celnie i z właściwym sobie poczuciem humoru portretował na grafikach sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie Arkadiusz Krupa, prowadzący blog „Ślepym Okiem Temidy”.

Zarówno tematyka szkolenia, ciekawy i bogaty program maksymalnie wypełniający każdy dzień, jak i jego wyjątkowi międzynarodowi uczestnicy sprawiły, że szkolenie było niezwykle inspirującą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy sędziami, jak również wymiany dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań. Uczestnicy poznali praktyczne narzędzia stosowane w koncyliacji i kierowaniu spraw do mediacji. Zdobyli wiedzę z technik stosowanych przez mediatorów, które mogą być przydatne w pracy sędziego w nakłanianiu stron do zawarcia ugody, mieli możliwość obserwacji przebiegu mediacji „od kuchni” podczas projekcji filmu prezentującego posiedzenie mediacyjne. Również cenne dla szukania równowagi work-life balance były zajęcia z mindfulness dla sędziów, na których sędziowie poznali podstawowe założenia praktyki oraz ćwiczenia pomocne w bieżących wyzwaniach stojących przed sędzią, wykonywali ćwiczenia relaksujące, w tym oddechowe, spacerowali w lesie w ciszy i uczyli się techniki uważności. Był również czas przeznaczony na integrację i networking.

Jeśli dodamy do tego poranną praktykę jogi, wspaniałą pogodę, piękne otoczenie hotelu i ofertę spa to całość brzmi jak idealne połączenie merytorycznej i praktycznej strony szkolenia, wzajemnych relacji i inspiracji, jak również uczty dla ciała i ducha. Najcenniejsze, również w kontekście solidarności z sędziami ukraińskimi było poczucie wspólnoty i wspólnej pasji. 

To wszystko zaowocowało skokowym wzrostem zainteresowania przystąpieniem do członkostwa Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME wśród uczestników szkolenia niebędących jeszcze członkami stowarzyszenia, których zapisała się dwukrotnie większa ilość chętnych niż rok temu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *