Sędzia Monika Włodarczyk, delegatem krajowym i członkiem Rady Doradczej stowarzyszenia MediaPoli.

Sędzia Monika Włodarczyk, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz
Mediacji GEMME, została mianowana delegatem krajowym i członkiem Rady Doradczej
stowarzyszenia MediaPoli. Jej rola będzie polegać na reprezentowaniu Polski w ramach
stowarzyszenia i udzielaniu porad i wsparcia w zakresie mediacji policyjnej.

Stowarzyszenie MediaPoli z siedzibą w Madrycie jest organizacją skupiającą
profesjonalistów zajmujących się mediacją w celu promowania odpowiednich metod
rozwiązywania konfliktów w kontekście współpracy obywateli i organów Policji. Celem
stowarzyszenia jest promowanie dobrych praktyk w zakresie mediacji policyjnej na poziomie
międzynarodowym, poprzez nawiązywanie kontaktów i współpracę na skalę globalną.

Więcej informacji o stowarzyszeniu i jego inicjatywach: www.mediapoli.org.

Przypominamy, że w ramach polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz
Mediacji GEMME działa zespół ds. mediacji karnych, którego przewodniczącą jest sędzia
Monika Olejnik. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Mediapoli liczymy na wiele
wspólnych ciekawych wydarzeń w najbliższym czasie!