SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW Z KONCYLIACJI i MEDIACJI z elementami mindfulness – 3. edycja

Informujemy, że ZAPISY NA SZKOLENIE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE z uwagi na wyczerpanie puli miejsc.46 sędziów przesłało formularz i dokonało opłaty w kwocie 1390 zł. Osoby, które przesłały formularz, a nie wniosły jeszcze opłaty, proszone są o niedokonywanie już opłaty. Otwieramy LISTĘ REZERWOWĄ  – jeżeli są Państwo wciąż zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza ale NIE dokonywanie opłaty. W przypadku ewentualnego zwiększenia puli miejsc lub rezygnacji uczestników będziemy  kontaktować się indywidualnie z osobami z listy rezerwowej (w kolejności w jakiej wpłynął do nas formularz zgłoszeniowy).

 

W razie pytań prosimy o kontakt: polska@gemmeeurope.org

SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW Z KONCYLIACJI i MEDIACJI z elementami mindfulness – 3. edycja

  „Najlepszą pracą na świecie jest jednanie ludzi”

 

Jak zmniejszyć ilość spraw w referatach sędziów i lepiej nimi zarządzać?

Jak osiągać więcej satysfakcji ze swojej pracy i zredukować stres jej towarzyszący?

Jak budować pozytywną atmosferę w sądzie?

Jak zwiększyć zadowolenie stron z pobytu w sądzie?

Czy amerykańska koncepcja Multidoor Coourthouse może znaleźć zastosowanie w polskich sądach?  

 

Organizatorzy:

 • polska sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME z siedzibą w Paryżu
 • polska fundacja ProMediation&ProWellness Foundation z siedzibą w Suwałkach 
 • amerykańska fundacja Weinstein International Foundation w San Francisco, zajmującą się promocją mediacji na świecie

Kiedy?  

4 grudnia (od godzin popołudniowych) 6 grudnia 2024 roku (do lunchu) 

Gdzie? 

Cukrownia Żnin, ul. Kl. Janickiego 1 88-400 Żnin (ok. 90 km od Poznania)

(dla uczestników będzie zapewniony bezpłatny transport w dniu 4 i 6 grudnie na trasie: Dworzec Główny
w Poznaniu – Cukrownia Żnin – Dworzec Główny w Poznaniu). 

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Udział w szkoleniu w charakterze wykładowców (obecność na żywo, ewentualnie online) zapowiedzieli sędziowie i mediatorzy z USA, Rumunii, Chorwacji, Ukrainy (m.in. przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME oraz Weinstein International Foundation)

 

 • Celem szkolenia będzie pokazanie jak funkcjonuje system ADR w sądach w USA i w niektórych państwach europejskich oraz jak wykorzystać tamtejsze doświadczenia w polskich sądach
 • Podczas szkolenia przedstawiona zostanie funkcjonująca w sądach amerykańskich koncepcja Multidoor Courthouse i zaprezentowane zostaną możliwości jej przeniesienia na grunt polski
 • Szkolenie przyczyni się do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów, stworzenia grupy sędziów, którzy zarządzając sądami wykorzystują system ADR
 • Szkolenie będzie obejmowało elementy mindfulness (praktyki uważności) mające na celu zmniejszenie stresu, redukcję napięcia oraz zapewnienie lepszej koncentracji
  i organizacji pracy – na wzór szkolenia Mindfulness for Judges organizowanego co roku przez The National Judicial College w Reno (USA)
 • Szkolenie ma na celu okazanie solidarności polskich sędziów z ukraińskimi, wzajemną integrację oraz wymianę doświadczeń polskich sędziów z sędziami z Ukrainy. W Ukrainie dwa miesiące przed wybuchem wojny przyjęto przepisy dotyczące mediacji wzorowane na polskich przepisach. W 2022 r. sędziowie z Ukrainy założyli sekcję lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME. 
 • Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.  

 

Zasady szkolenia:

 • 3. edycja szkolenia to międzynarodowy projekt dla:

          46 sędziów z Polski i 15 sędziów z Ukrainy. 

 • Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla sędziów pełniących funkcję prezesów sądów, przewodniczących wydziałów, koordynatorów do spraw mediacji oraz osób aspirujących do tych funkcji, a także dla osób które są już lokalnymi liderami mediacji. 
 • Udział sędziów ukraińskich w szkoleniu jest w całości finansowany przez organizatorów. 
 • Opłata za udział w szkoleniu dla polskiego sędziego wynosi 1390 (co stanowi 1/3 kosztów jednego uczestnika szkolenia). Pozostałe koszty udziału polskich sędziów w szkoleniu są finansowane przez organizatorów. Uiszczenie ww. opłaty przyczynia się do nieodpłatnego udziału w szkoleniu sędziów ukraińskich. 
 • Każdemu uczestnikowi zapewnione są: zakwaterowanie
  w pokoju 2- osobowym, wyżywienie, przejazd na trasie Poznań Dworzec Główny – Cukrowania Żnin – Poznań Dworzec Główny oraz materiały szkoleniowe. 
 • Dla chętnych uczestników  będą poranne zajęcia jogi.
 • Aby wziąć udział w szkoleniu należy:
  • wypełnić formularz znajdujący się poniżej

oraz 

  • uiścić opłatę w kwocie 1390 zł na rachunek bankowy fundacji ProMediation&ProWellness Foundation z siedzibą w Suwałkach, ul. Antoniego Patli 19: 04114020040000390278861658 (mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa). W tytule przelewu należy podać: „Opłata za szkolenie dla sędziów-Grudzień’ 24” oraz swoje imię i nazwisko. 
 • Zapisy trwają do dnia 15 czerwca 2024 r., decyduje kolejność zgłoszeń (kolejność zaksięgowania opłaty w wysokości 1390 na ww. rachunku bankowym). 
 • W przypadku wyczerpania puli 46 miejsc przed upływem terminu zgłoszeń, na stronie https://polska.gemmeeurope.org/ pojawi się stosowna informacja. Opłaty uiszczone po wyczerpaniu puli 46 miejsc, zostaną niezwłocznie zwrócone. 
 • Uiszczona opłata w przypadku zmieszczenia się w puli 46 miejsc nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku niemożności wzięcia udziału w szkoleniu można swoje miejsce odstąpić innemu sędziemu. 
 • Tutaj znajduje się wzór wniosku o refundację udziału w szkoleniu:
  WZOR-WNIOSKU-O-REFUNDACJE-OPLATY-ZA-UDZIAL-W-SZKOLENIU-.  

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: polska@gemmeeurope.org

Zapisz się na listę rezerwową

(informacyjnie, nie stanowi kryterium zakwalifikowania się na szkolenie, decyduje wyłącznie kolejność wpłat)
(informacyjnie, nie stanowi kryterium zakwalifikowania się na szkolenie, decyduje wyłącznie kolejność wpłat)
(informacyjnie, nie stanowi kryterium zakwalifikowania się na szkolenie, decyduje wyłącznie kolejność wpłat)
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na rzecz Mediacji GEMME z siedzibą w 5, Quai de l’Horloge, 75001 Paryż (Francja). GEMME jest stowarzyszeniem interesu publicznego, podlegającym prawu francuskiemu z 1 lipca 1901 roku. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres siedziby wskazany powyżej lub mailowo na adres e-mail: contact@gemmeeurope.org. Państwa dane będą przetwarzane w celu weryfikacji i oceny zgłoszenia do udziału w szkoleniu dla sędziów z mediacji, a w przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu – w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej udziału w szkoleniu, a także w celu wykonania obowiązków określonych prawem związanych z organizacją szkolenia, bieżącej korespondencji, administracyjnych celach wewnętrznych, archiwizacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mogą się Państwo zapoznać w Klauzuli informacyjnej.