Sekcja polska Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME stawia na edukację, która dla członkiń i członków stowarzyszenia jest działaniem priorytetowym, przez którą promować chcielibyśmy ideę mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów. Poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także dorosłymi, dążyć będziemy do budowania postaw świadomych znaczenia rozmowy jako drogi do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia. Celem podejmowanych inicjatyw będzie przybliżenie dzieciom i młodzieży, a także dorosłym zagadnień związanych z mediacją, jej zasad, i przede wszystkim zalet mediacji jako sposobu samodzielnego wypracowywania i ukształtowania porozumienia w sytuacjach konfliktowych.

Scenariusze

Oddajemy do dyspozycji sędziów, mediatorów a także nauczycieli scenariusze, w oparciu o które przeprowadzone mogą zostać z dziećmi i młodzieżą symulacje mediacji czy rozpraw sądowych z mediacją. Przygotowywane są kolejne, które adresowane będą do młodszych dzieci.

 

Spotkania edukacyjne o mediacji

W zakładce „Spotkania edukacyjne o mediacji” znajdują się dane mediatorek i mediatorów, którzy zadeklarowali chęć współpracy z dziećmi i młodzieżą, w tym możliwość poprowadzenia nieodpłatnych spotkań edukacyjnych na temat mediacji w szkołach i placówkach edukacyjnych. Jako stowarzyszenie nie będziemy organizować tych spotkań, tworzymy jedynie platformę do kontaktu pomiędzy szkołami (placówkami edukacyjnymi) a mediatorami i mediatorkami. Nauczyciele (opiekunowie) w oparciu o dane z listy, mogą skontaktować się bezpośrednio z mediatorem lub mediatorką i wspólnie ustalić termin, miejsce, i przebieg spotkania. W zestawieniu, poza danymi do kontaktu, wskazany został obszar, na którym mediatorzy i mediatorki zaoferowali możliwość spotkania.

 

 

Zachęcamy nauczycieli do kontaktu z sędziami koordynatorami ds. edukacji prawnej przy sądach rejonowych i okręgowych. Kontakt do sędziów koordynatorów odnaleźć można na stronach internetowych sądów rejonowych i okręgowych w zakładce „Edukacja”.

 

Koordynatorem ds. edukacji z ramienia sekcji polskiej Stowarzyszenia jest sędzia Aneta Szałkiewicz - edukacja@gemmeeurope.org