Sekcja polska Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME stawia na edukację, która dla członkiń i członków stowarzyszenia jest działaniem priorytetowym, przez którą promować chcielibyśmy ideę mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów. Poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także dorosłymi, dążyć będziemy do budowania postaw świadomych znaczenia rozmowy jako drogi do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia. Celem podejmowanych inicjatyw będzie przybliżenie dzieciom i młodzieży, a także dorosłym zagadnień związanych z mediacją, jej zasad, i przede wszystkim zalet mediacji jako sposobu samodzielnego wypracowywania i ukształtowania porozumienia w sytuacjach konfliktowych.

Scenariusze

Oddajemy do dyspozycji sędziów, mediatorów a także nauczycieli scenariusze, w oparciu o które przeprowadzone mogą zostać z dziećmi i młodzieżą symulacje mediacji czy rozpraw sądowych z mediacją.

Spotkania edukacyjne o mediacji

W zakładce „Spotkania edukacyjne o mediacji” znajdują się dane mediatorek i mediatorów, którzy zadeklarowali możliwość poprowadzenia w szkołach i placówkach edukacyjnych, nieodpłatnych spotkań o mediacji. Jako Stowarzyszenie nie będziemy organizować tych spotkań, tworzymy jedynie platformę do kontaktu pomiędzy szkołami (placówkami edukacyjnymi) a mediatorami i mediatorkami. Nauczyciele (opiekunowie) w oparciu o dane z listy, mogą skontaktować się bezpośrednio z mediatorem lub mediatorką i ustalić  termin i miejsce spotkania. Liczba spotkań jest ograniczona.  

Formułę spotkania i przekazywane treści opracowują mediatorzy i mediatorki. Zachęcamy, by przy ich opracowywaniu wykorzystać scenariusze mediacji  (powyżej), przygotowane z myślą o spotkaniach edukacyjnych.  

Prosimy o wszelkie uwagi dotyczące zrealizowanych spotkań, a także informacje o ewentualnych trudnościach przy ich organizacji i przyczynach, dla których do nich nie doszło (adres do kontaktu gemmeedukacja@gmail.com).

Życzymy kreatywnych spotkań, z których relacje chętnie zamieścimy na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych (materiały ze spotkań, ze zgodą na publikację,  można przesyłać na adres gemmeedukacja@gmail.com). 

Mediatorów i mediatorki, którzy chcą przyłączyć się do projektu, prosimy o wypełnienie formularza https://docs.google.com/forms/d/1_3QnW8-_Ti0NBWO7O27xOxrwUgBRP3I3bFspZl0IW00/edit

 

 

 

Zachęcamy nauczycieli do kontaktu z sędziami koordynatorami ds. edukacji prawnej przy sądach rejonowych i okręgowych. Kontakt do sędziów koordynatorów odnaleźć można na stronach internetowych sądów rejonowych i okręgowych w zakładce „Edukacja”.

 

Koordynatorem ds. edukacji z ramienia sekcji polskiej Stowarzyszenia jest sędzia Aneta Szałkiewicz - gemmeedukacja@gmail.com