Edukacja

Jako sekcja polska Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME stawiamy na edukację, która dla członkiń i członków Stowarzyszenia jest działaniem priorytetowym, przez którą promować chcielibyśmy ideę mediacji, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów. Poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, ale także dorosłymi, dążyć będziemy do budowania postaw świadomych znaczenia rozmowy, jako drogi do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia. Celem podejmowanych inicjatyw będzie przybliżenie dzieciom i młodzieży, a także dorosłym zagadnień związanych z mediacją, jej zasad i przede wszystkim zalet mediacji, jako sposobu samodzielnego wypracowywania i ukształtowania porozumienia w sytuacjach konfliktowych.

Oddajemy do dyspozycji sędziów, mediatorów a także nauczycieli scenariusze, w oparciu o które przeprowadzone mogą zostać z dziećmi i młodzieżą symulacje mediacji czy rozpraw sądowych z mediacją.

Przygotowywane są kolejne, które adresowane będą do młodszych dzieci.

W najbliższym czasie na naszej stronie zamieszczona zostanie także lista mediatorów, deklarujących wolę współpracy z dziećmi i młodzieżą, gotowych wziąć udział w spotkaniach edukacyjnych w szkołach.

Zachęcamy nauczycieli do kontaktu z sędziami koordynatorami ds. edukacji prawnej, powołanymi przy sądach rejonowych i okręgowych. Kontakt do sędziów koordynatorów odnaleźć można na stronach internetowych sądów rejonowych i okręgowych pod zakładką edukacja prawna.

SCENARIUSZE 

Koordynatorem ds. edukacji z ramienia sekcji polskiej Stowarzyszenia jest sędzia Aneta Szałkiewicz - edukacja@gemmeeurope.org