ANKIETA

31.10.2023 zakończyliśmy zbieranie ankiet. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w projekcie i zaangażowanie. Pierwsze wyniki będą opublikowane w grudniu

 

ANONIMOWA ANKIETA DOTYCZĄCA MEDIACJI
W POSTĘPOWANIACH CYWILNYCH I GOSPODARCZYCH

Jako sekcja polska Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME zachęcamy uczestników mediacji (strony postępowań sądowych i pełnomocników procesowych), aby podzielili się swoimi doświadczeniami poprzez wypełnienie ankiety, do której link znajduje się poniżej. Doświadczenia amerykańskie i holenderskie pokazują, że dzięki ewaluacji i badaniom, państwa te zwiększyły zastosowanie mediacji. Poprzez udział w ankiecie aktywnie przyczynią się Państwo do wymiany informacji dotyczących praktyk i doświadczeń w zakresie mediacji oraz jej wzmocnienia i poprawy, a w rezultacie do jej rozwoju w Polsce. Celem naszej ankiety jest poznanie czynników, które sprzyjają zawarciu ugody w mediacji, ale również poznanie powodów dlaczego do niej nie dochodzi. Wyniki będą publikowane na naszej stronie internetowej w miarę napływu ankiet i upływu czasu. Zależy nam, aby przy zachowaniu ciągłości i zwiększania się liczby wypełnionych ankiet analizować je i razem z Państwem obserwować zmiany, aby mogły się przyczyniać do lepszego poznania warunków sprzyjających i niesprzyjających zawarciu ugody w mediacji. Chcemy m.in. w ten sposób promować i rozwijać mediację, dlatego zachęcamy wszystkich do rzetelnego wypełnienia ankiety, czemu sprzyja jej anonimowość. Dzięki temu wiedza w ten sposób uzyskana będzie służyła tym, którzy będą korzystać z mediacji, ale również samym mediatorom, którzy będą ją prowadzić.