Walne Zgromadzenie GEMME w Krakowie

W sobotę 6 listopada 2021 roku w siedzibie Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME. Obecni byli reprezentanci sekcji lokalnych stowarzyszenia z Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Belgii, Irlandii, Holandii, Szwajcarii, Francji, Włoch, Rumunii, Francji i Polski.

Walne Zgromadzenie odbywa się dwa razy w roku i biorą w nim udział członkowie zarządu stowarzyszenia oraz reprezentanci sekcji lokalnych z każdego państwa, które posiada sekcję lokalną stowarzyszenia.

W trakcie spotkania zostały omówione bieżące sprawy związane z działalnością stowarzyszenia, zaprezentowano raporty z działalności sekcji lokalnych, a także omówiono różne inicjatywy stowarzyszenia związane z rozwojem mediacji planowane w najbliższych miesiącach. Następne Walne Zgromadzenie zaplanowano na marzec 2022 roku.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyrazili aprobatę dla opracowanych przez członków polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME wzorów dokumentów, które mogłyby być wysyłane z sądu wraz z postanowieniem sędziego o skierowaniu stron do mediacji zaraz po wpływie sprawy do sądu:
• listu sędziego do stron postępowania informującego o skierowaniu sprawy do mediacji;
• listu sędziego do pełnomocników procesowych informującego o skierowaniu sprawy do mediacji;
• kwestionariusza mającego pomóc stronom w ustaleniu czy mediacja będzie odpowiednim sposobem rozwiązania ich sporu

oraz podjęli uchwałę w przedmiocie rekomendowania polskim sędziom stosowania wyżej wymienionych dokumentów.

Przed Walnym Zgromadzeniem odbyło się kolokwium dotyczące roli sędziów
w mediacji i dobrych praktyk mediacyjnych w państwach Unii Europejskiej. Prelegentami byli sędziowie z różnych państw Unii Europejskiej – członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME. Przedstawiciele poszczególnych państw przedstawili statystyki z mediacji, omówili instytucję sędziego – mediatora, kwestie obligatoryjności mediacji oraz zaprezentowali lokalne programy mediacji wewnątrzsądowej.

Poniżej video z wydarzeń w Krakowie:

Muzyka: trzecia część I koncertu Chopina na fortepian i orkiestrę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *