Sędzia dr Tomasz Kałużny, członek polskiej sekcji GEMME, laureatem IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji”!

Zdjęcie z https://kirp.pl/uroczysta-gala-konkursow-krysztalowe-serce-radcy-prawnego-i-ambasador-mediacji/

Członek polskiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME – sędzia dr Tomasz Kałużny został uhonorowany nagrodą „Ambasadora Mediacji”. Tomasz Kałużny jest sędzią orzekającym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, współpracuje z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), European Commission for the Effciency of Justice ( CEPEJ ). Pełni funkcję Wiceprezesa Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. W ramach działalności w strukturach Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji (GEMME) zainicjował projekt „Sędziowie sędziom o mediacji”, propagujący korzyści płynące z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. W swojej działalności zawodowej, w ramach czynności orzeczniczych, laureat wyróżnia się ponadprzeciętną aktywnością mediacyjną, będąc prekursorem działań ukierunkowanych na zwiększenie wykorzystania mediacji w postępowaniu sądowym. Sędzia dr Tomasz Kałużny jest cenionym wykładowcą i uczestnikiem konferencji, szkoleń, a także innych wydarzeń propagujących mediację. W roku 2022 wziął udział m.in. w konferencji „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”, gdzie wystąpił z prelekcją pn. „Współpraca sądów i mediatorów w zakresie postępowań mediacyjnych. Kierowanie spraw do mediacji” oraz konferencji „The Solidarity Arbitration and Mediation Days”, wygłaszając wykład pn. „Stan wiedzy w zakresie zarządzania rozwiązywaniem sporów”. Kapituła konkursu uznała, że wielopłaszczyznowe zaangażowanie laureata w obszarze mediacji, w tym działania podejmowane w celu podwyższania świadomości mediacyjnej sędziów, stanowią cenny wkład w upowszechnianie idei mediacji.