Konferencja „Solidarity Arbitration and Mediation Days”

„Discourage litigation. Persuade your neighboors to compromise whenever you can. Point out to them  how the nominal winner is often the real looser – in fees, expenses, and waste of the time. As a peacemaker the lawyer has a superior opportunity of being a good man. There will still be a business enough”  – Abraham Lincoln

W dniach 17-18 listopada br. odbyła się w Warszawie konferencja Solidarity Arbitration and Mediation Days, której GEMME było współorganizatorem wraz z Uniwersytetem Warszawskim oraz Sądem Arbitrażowym przy KIG  Drugi dzień konferencji poświęcony był nowym ideom w rozwiązywaniu sporów w tym w szczególności instytucji mediacji i koncyliacji. Drugi dzień konferencji otworzyła wiceprezes GEMME – EUROPE sędzia dr Monika Włodarczyk, a w każdym panelu brali udział członkowie GEMME: przewodnicząca polskiej sekcji GEMME sędzia Agnieszka Owczarewicz, sędzia Katarzyna Kazaniecka Kapała, sędzia dr Tomasz Kałużny oraz sędzia Piotr Chańko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *