SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW Z KONCYLIACJI i MEDIACJI z elementami mindfulness – 2. edycja

  „Najlepszą pracą na świecie jest jednanie ludzi”

Antoine de Saint- Exupéry

ZAPISY NA SZKOLENIE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE !!!

SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW Z KONCYLIACJI i MEDIACJI 

z elementami mindfulness – 2. edycja (ostatnia możliwość, by skorzystać z dofinansowania)*

Jak osiągać więcej satysfakcji ze swojej pracy i zredukować stres jej towarzyszący?

Jak zmniejszyć ilość spraw w referacie i lepiej nim zarządzać?

Jak zawierać więcej ugód na sali rozpraw i skutecznie przekonywać strony do mediacji?

Jak pisać mniej uzasadnień?

Organizatorzy:

 • polska sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME
 • polska fundacja ProMediation&ProWellness Foundation
 • amerykańska fundacja Weinstein International Foundation zajmującą się promocją mediacji na świecie

Kiedy?  

1 października (od godzin popołudniowych) 4 października 2023 roku (do lunchu) 

Gdzie? 

Młyn Jacka Hotel & Spa, Jaroszowice k. Wadowic 

(dla uczestników będzie zapewniony bezpłatny transport w dniu 1 i 4 października na trasie:
Dworzec Główny w Krakowie – Młyn Jacka Hotel & Spa – Dworzec Główny w Krakowie). 

Opinie po 1. edycji szkolenia:

„Szkolenie było bardzo kreatywne, przesuwające granice rozumienia wymiaru sprawiedliwości, sposobów rozwiązywania sporów i tworzące nową jakość procesu sądowego i mediacji. Szkolenie zmieniło mój sposób myślenia i pomogło na nowo odkryć sens mojej pracy jako sędziego.”  sędzia Magdalena Sieńko, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie

„Dziękuję za możliwość udziału w szkoleniu, które okazało się nadzwyczaj inspirujące. By podzielić się pozytywną energią po szkoleniu zdecydowałam się na serię indywidualnych spotkań z sędziami w moim sądzie. Nauka słuchania pogłębiona podczas szkolenia  przyniosła efekty.” sędzia Marta Łoś, Sąd Rejonowy w Myśliborzu

“Po powrocie ze szkolenia byłam naładowana wiedzą i pozytywnymi emocjami”, sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk, Sąd Rejonowy w Jaworze

„To zupełnie nowa jakość szkoleń dla sędziów, a pracuję w tym zawodzie już 20 lat. I to zarówno, jeśli chodzi o atmosferę, piękną oprawę szkolenia, jak i  o samo ujęcie tematu mediacji. Lista zaproszonych gości i szkoleniowców  od początku robiła ogromne wrażenie,  ale ich wiedza, doświadczenie, entuzjazm i poczucie humoru w bezpośrednim kontakcie i tak przerosły moje oczekiwania. To było też  niezwykle inspirujące spotkanie z innymi sędziami, pasjonatami mediacji z wspaniałym podejściem do wykonywania zawodu. Mój osobisty ukłon i podziękowanie za poranną jogę i sesje mindfulness”, sędzia Monika Olejnik, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Udział w szkoleniu w charakterze wykładowców (obecność na żywo, ewentualnie online) zapowiedzieli sędziowie i mediatorzy z USA, Austrii, Niemiec, Belgii, Chorwacji, Ukrainy (m.in. przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME oraz Weinstein International Foundation)

 • Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z programem szkolenia z mediacji dla sędziów Mediation Awareness Programme for Judges ensuring the efficiency of the Judicial Referral to mediation” opracowanym przez Komisję na Rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości CEPEJ wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Sędziów na rzecz Mediacji GEMME.

 • Szkolenie będzie obejmowało elementy mindfulness (praktyki uważności) mające na celu zmniejszenie stresu, redukcję napięcia oraz zapewnienie lepszej koncentracji
  i organizacji pracy – na wzór szkolenia Mindfulness for Judges organizowanego co roku przez The National Judicial College w Reno (USA).

 • Szkolenie przyczyni się do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów, stworzenia grupy sędziów, którzy staną się lokalnymi liderami mediacji wśród sędziów.

 • Szkolenie ma na celu okazanie solidarności polskich sędziów z ukraińskimi, wzajemną integrację oraz wymianę doświadczeń polskich sędziów z sędziami z Ukrainy. W Ukrainie dwa miesiące przed wybuchem wojny przyjęto przepisy dotyczące mediacji wzorowane na polskich przepisach. W 2022 r. sędziowie z Ukrainy założyli sekcję lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME.

 • Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Zasady szkolenia:

 • 2. edycja szkolenia to międzynarodowy projekt dla:

          46 sędziów z Polski i 15 sędziów z Ukrainy. 

 • Szkolenie dedykowane jest sędziom, którzy są już lokalnymi liderami mediacji oraz sędziom, którzy dopiero chcą stać się lokalnymi liderami mediacji.
 • Udział sędziów ukraińskich w szkoleniu jest w całości finansowany przez organizatorów.
 • Opłata za udział w szkoleniu dla polskiego sędziego wynosi 970 zł (co stanowi ¼ kosztów jednego uczestnika szkolenia). Pozostałe koszty udziału polskich sędziów w szkoleniu są finansowane przez organizatorów. Uiszczenie ww. opłaty przyczynia się do nieodpłatnego udziału w szkoleniu sędziów ukraińskich.
 • Każdemu uczestnikowi zapewnione są: materiały szkoleniowe, zakwaterowanie
  w pokoju 1 osobowym, śniadania, lunche i kolacje w restauracji Spichlerz Smaków oraz przejazd na trasie Kraków Dworzec Główny – Młyn Jacka Hotel Spa – Kraków Dworzec Główny.
 • Każdemu uczestnikowi zapewniony jest w godzinach porannych i wieczornych: dostęp do strefy SPA & Wellness (w tym sauny, jacuzzi), poranne zajęcia jogi, uroczysta kolacja
  1 października w klubie Czartak oraz bowling.
 • Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. wypełnić formularz, który znajduje się poniżej.

oraz 

 1. uiścić opłatę w kwocie 970 zł na rachunek bankowy fundacji ProMediation&ProWellness Foundation z siedzibą w Suwałkach, ul. Antoniego Patli 19: 04114020040000390278861658 (mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa). W tytule przelewu należy podać: „Opłata za szkolenie dla sędziów” oraz swoje imię i nazwisko.

 • Zapisy trwają do dnia 31 marca 2023 r., decyduje kolejność zgłoszeń (kolejność zaksięgowania opłaty w wysokości 970 zł na ww. rachunku bankowym).
 • W przypadku wyczerpania puli 46 miejsc przed upływem terminu zgłoszeń, na stronie pojawi się stosowna informacja. Opłaty uiszczone po wyczerpaniu puli 46 miejsc, zostaną niezwłocznie zwrócone.
 • Uiszczona opłata w przypadku zmieszczenia się w puli 46 miejsc nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku niemożności wzięcia udziału w szkoleniu można swoje miejsce odstąpić innemu sędziemu.
 • Poniżej znajduje się propozycja wzoru wniosku do prezesa właściwego sądu o ewentualną refundację opłaty za udział w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia.

 

Informujemy, że ZAPISY NA SZKOLENIE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE z uwagi na wyczerpanie puli miejsc.46 sędziów przesłało formularz i dokonało opłaty w kwocie 970 zł. Osoby, które przesłały formularz, a nie wniosły jeszcze opłaty, proszone są o niedokonywanie już opłaty. Otwieramy LISTĘ REZERWOWĄ  – jeżeli są Państwo wciąż zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza ale NIE dokonywanie opłaty. W przypadku ewentualnego zwiększenia puli miejsc lub rezygnacji uczestników będziemy  kontaktować się indywidualnie z osobami z listy rezerwowej (w kolejności w jakiej wpłynął do nas formularz zgłoszeniowy).

 

W razie pytań prosimy o kontakt: polska@gemmeeurope.org

Zapisz się na listę rezerwową

(informacyjnie, nie stanowi kryterium zakwalifikowania się na szkolenie, decyduje wyłącznie kolejność wpłat)
(informacyjnie, nie stanowi kryterium zakwalifikowania się na szkolenie, decyduje wyłącznie kolejność wpłat)
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na rzecz Mediacji GEMME z siedzibą w 5, Quai de l’Horloge, 75001 Paryż (Francja). GEMME jest stowarzyszeniem interesu publicznego, podlegającym prawu francuskiemu z 1 lipca 1901 roku. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres siedziby wskazany powyżej lub mailowo na adres e-mail: contact@gemmeeurope.org. Państwa dane będą przetwarzane w celu weryfikacji i oceny zgłoszenia do udziału w szkoleniu dla sędziów z mediacji, a w przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu – w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej udziału w szkoleniu, a także w celu wykonania obowiązków określonych prawem związanych z organizacją szkolenia, bieżącej korespondencji, administracyjnych celach wewnętrznych, archiwizacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Ze szczegółami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mogą się Państwo zapoznać w Klauzuli informacyjnej.