RELACJA ZE SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z MEDIACJI z elementami mindfulness – 1. edycja

W dniach 5 -7 października 2022 r. obyło się w Fabryce Wełny Hotel & Spa
w Pabianicach szkolenie z mediacji z elementami mindfulness dla sędziów.

Szkolenie zorganizowane zostało przez: polską fundację ProMediation & ProWellness z siedzibą w Suwałkach, polską sekcję Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME oraz amerykańską fundację na rzecz promocji mediacji Weinstein International Foundation z siedzibą w San Francisco. W szkoleniu wzięło udział 46 sędziów z różnych okręgów sądowych, którzy okazali się liderami w kierowaniu spraw do mediacji za lata 2020-2021.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in. następujące zagadnienia:
• Dobre praktyki mediacyjne w sądach USA na przykładzie sądów w stanie New Jersey i New York.
• Dobre praktyki mediacyjne w sądach państw Unii Europejskiej.
• Jak kierować sprawy do mediacji w Polsce? Narzędzia przydatne do skierowania sprawy do mediacji.
• Uważność sędziego i praca z ciałem jako metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności dotyczące zarówno kierowania spraw do mediacji jak i posiedzeń mediacyjnych, w tym technik stosowanych przez mediatorów mających na celu nakłonienie stron do zawarcia ugody. Następnie mieli możliwość w praktyce sprawdzenia swoich umiejętności podczas symulacji posiedzeń mediacyjnych. Dodatkowo uczestnicy zapoznawali się z elementami mindfulness w pracy sędziego, a także praktykowali poranną jogę
i wykonywali ćwiczenia relaksujące, w tym oddechowe.


Szkolenie okazało się wspaniałą platformą do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji pomiędzy uczestnikami.
Wykładowcami na szkoleniu byli:
Sędziowie: Daniel Weinstein, Rebecca Westerfield, Rosalia Fernandez Alaya, Avi Schneebalg, Agnieszka Owczarewicz, Monika Włodarczyk.
Mediatorzy: Robert E. Margulies, Esq., Katarzyna Przyłuska – Ciszewska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *